15 დეკემბერი, 2015

სოლიდარული დაფინანსების საერთაშორისო ფორუმის გახსნა