15 დეკემბერი, 2015

შეხვედრა მსოფლიო ბანკის რეგიონალური ჯგუფის ხელმძღვანელთან