6 ოქტომბერი, 2016

კრწანისი - შეხვედრა მოსახლეობასთან