6 ოქტომბერი, 2016

ისანი - შეხვედრა მოსახლეობასთან