6 ოქტომბერი, 2016

შეხვედრა მოსახლეობასთან 06.10.2016