28 ოქტომბერი, 2016

ჭიათურა - შეხვედრა მოსახლეობასთან 28.10.2016