22 ნოემბერი, 2016

მინისტრთა კაბინეტის წევრების წარდგენა