18 ივნისი, 2015

18 ივნისი. აღდგენითი სამუშაოები სხვადასხვა უბნებზე