18 დეკემბერი, 2016

ტრაპიზონში სტადიონის გახსნის ოფიციალური ცერემონია