24 მაისი, 2017

„ევროპა - საქართველოს ისტორიული არჩევანი“