20 ივლისი, 2017

ენერგეტიკული (რ)ევოლუცია - 5 წლის ანგარიში